SWOT Analizi Nedir? Nasıl Yapılır?

Yoğun günlük hayatımızda birçok proje ya da iş modeli aklımıza gelir.
Bunların bir kısmı uzman olduğumuz alanlar ile ilgili olup, zamanla edindiğimiz deneyimler neticesinde gözlemlediğimiz ihtiyaçlardan doğar.
Diğer bir kısmı ise şans eseri karşılaştığımız bir olayda, o ana kadar bir başkasının görmediği bir gizli ihtiyacı keşfetmemiz sonrasında aklımıza takılır.
En kötü ihtimali ise, "herkes yapıyor, iyi de bir gelir elde ediyor, ben neden yapmayayım ki?" şeklindedir.

İşte tam da bu gibi fikir aşamasındaki proje ya da iş planlarında, aksiyona geçmeden önce yapılacak SWOT analizi, bize zaman kazandırır, önceliklendirmemizi netleştirir.
Söz konusu ihtiyaç hususunda, o güne kadar neden bu tür bir girişim olmadığını, ya da olanların arasından sıyrılma ihtimalimizin ne kadar güçlü olduğunu bu rasyonel, ölçülebilir, görece tarafsız metod sağlar.
Konu analiz, ilgili proje ya da iş modelinin net olarak tanımlanmasını sağlarken, diğer bir yandan sonuca ulaşmamızdaki iç ve dış etkenlerin olumlu ve olumsuz yönlerini tanımlar.

Swot analizi, konuyu 4 ana başlıkta inceler;
•Strengths, Güçlü Yönler: İş/proje'nin diğerlerine göre avantaj karakteristiği
•Weaknesses, Zayıf Yönler: İş/proje'nin diğerlerine göre dezavantaj karakteristiği
•Opportunities, Fırsatlar: İş/proje'yi avantajlı hale getirebilecek elementler
•Threats, Tehditler: İş/proje'yi dezavantajlı hale getirebilecek elementler
Dikkat edilmesi gereken ve genelde gözardı edilen önemli bir konu ise analizde hangi kutucukların iç etkenler, hangi kutucukların dış etkenlere bağlı doldurulması gerektiğidir.
•İç etkenler: Organizasyondaki güçlü ve zayıf yönler
•Dış Etkenler: Organizasyonda fırsat ya da tehdit oluşturabilecek dış etkenler.
İç etkenlere örnek olarak 4P, personel, finans, üretim kapasitesi gibi maddeler sayılabilir.
Dış etkenlerde ise makroekonomik gelişmeler, teknoloji değişiklikleri, kanunlar, sosyokültürel değişiklikler, pazar yapısı ve rakip pozisyonu örnek gösterilebilir.
Swotta karşımıza çıkan maddeleri, ilgili iş planı/projenin strateji ve taktiklerini oluştururken nasıl kullanmamız gerektiğini ise aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.
• Güçlü yönlerimizi, fırsatları daha kolay değerlendirme için kullanmalıyız.
• Örnek: İyi bir dağıtım ağınız var ise, niş alandaki ürün kategorisi fırsatına çok daha hızlı ve yaygın olarak girebilirsiniz.
Zayıflıkların üstesinden, fırsatları kullanarak gelmeliyiz.
• Örnek: A segmentteki marka algınız düşük ise, fırsat olarak gözüken yeni A segment satış kanalına dahil olarak bu algıyı yükseltebilirsiniz.
Tehditlerden, güçlü yönlerimizi kullanarak kaçınmalıyız ya da üstesinden gelmeliyiz.
• Örnek: Rakip düşük fiyat baskısı ile sizi pazarda zorluyor ise, dağıtım kanalınıza agresif ve katlamalı olarak artan bir prim planı önererek, rakip ürün satın almaları için yer bırakmayabilirsiniz.
Zayıf yönlerimizi minimize ederek, tehditlerden kaçınmalıyız.
• Örnek: Finansal olarak zayıf isek, yenilikçi ve öncü ürünlerimizi ile standart ama yüksek hacimli (mass market/commodity) ürünler kategorisinden kaçınabiliriz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *