Strateji, Taktik, Uygulama

İş planları hazırlanırken sıklıkla duyduğumuz strateji nedir?
Taktik'ten farkı nedir?
Sözlük anlamlarını birçok yerde bulabileceğiniz bu terimler ile ilgili aşağıdaki örneklerde daha net bir görüşe sahip olabileceğinizi ümit ediyorum.

(Analiz) Strateji –Taktik–Uygulama

Analiz: Sıcak satış anında kararı etkileyen kişiler tezgahtarlardır.
Strateji: Tezgahtarları kazanmamız gerekiyor, marka elçimiz yapmamız gerekiyor.
Taktik: En öncelikli 10 bayimizden 2’şer tezgahtarını İstanbul’da eğitime alalım. Toplamda 10 TL bütçe ile; eğitim/kıyafet/konaklama/yemeklerini karşılarsak, arka sadakati sağlar, ürünleri sıcak satış sırasında önermelerini sağlar,100 TL ek satış getiririz.
Uygulama: Eğitim detaylarının ayarlanması, organizasyonun ve operasyonun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi
Bunlara ek olarak hangi departmanlar, hangi kısımla ilgilenir ve bu maddelerden hangisi ilgili plan yılı içerisinde değiştirmeye müsaittir, sanırım buna da değinmekte fayda var.
Üst Yönetim ve Pazarlama'nın dahil olduğu strateji kısmında; aksiyon detayına girilmeden hedef kitle ve bu hedef kitleye sunulmak istenen ve elde edilmek istenen belirlenmektedir.
Bu kısmın tamamlanması için doğru bir analiz şarttır.
Ardından pazarlamanın, saha ekibi ve iş ortakları ile belirleyeceği taktikler alanında, zaman, bütçe, ölçümlenme metodu tanımlanarak olası opsiyonlardan önceliklendirilmiş olanlar seçilir bu alan tamamlanır.
Uygulama kısmı ise belirlenen zaman, bütçe, ölçümleme küme ve sayısallarının ilerlemesi ve doğru ilerleyip ilerlemediğinin kontrol edilmesini kapsar.
Bu kısım pazarlama ve iş ortaklarının belirlediği ve mutabık kaldığı farklı departmanlar tarafından da gerçekleştirilebilir. Örnek olarak bir ürün geliştirme konusu ile Arge ilerleteceği gibi, önceliklendirilmemiş müşteri gruplarının taraması yapılacak ise bu konu satış ekibi tarafından ilerletilecektir.
Faydalı olması dileğiyle...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *