ROI nedir?

Günümüz iş dünyasında kişisel insiyatif kültürü arttıkça, şirket mentalitesinin çalışanlar nezdinde benimsenmesi daha da kritik önem taşımaya başlamıştır.Buna paralel yöneticiler, çalışanlardan detay bilgiden ziyade amaç ve ihtiyaçlar ile ilgili özet bilgi talep eder duruma gelmişlerdir. Bunun ölçülebilir olması ise rakamların tek kanıtlanabilir sonuç olması sebebi ile zorunluluktur. Buna paralel bazı metrikler ve kabuller geliştirilmiştir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *