Hipotez Ağacı ve MECE Analizi

Karşımıza çıkan konuları değerlendirirken, bütünü görebilmek için onu oluşturan parçalara hakim olmamız bize büyük kolaylık sağlar.
Bunu sağlıklı gerçekleştirebilmenin en temel yollarından biri ise, bütünü oluşturan parçaları; birbiri ile geçişmeyen ve dışarıda ele alınmayan içerik bırakmayacak şekilde bütünü oluşturmaya yetecek tüm etmenlerin olduğu kutulara ayırmaktır.
Sorun/Mantık Ağacı; kompleks bir problemi grafiksel olarak kutulara ayırarak ele alma metodur.
Problem bazlı bir mantık ağacı, problemin kök nedenini tanımlar ve “neden” var olduğunu ele alır.
Çözüm odaklı bir mantık ağacı, önerileri tanımlar ve problemi “nasıl” çözüleceğini ele alır.
Mantık ağacında dikkat edilmesi gereken kritik metod “MECE” nin uygulanmasıdır.

MECE
Açılımı “mutually exclusive and collectively exhaustive” yani “ayrı ayrı münhasır ve birlikte tüm olasılıkları kapsayan” anlamındadır.
Ortaya çıkacak alt kümeler birbirinin tekrarı, eşleniği, benzeri olmamalıdır.
Ortaya çıkacak alt kümeleri topladığımızda üst kümeyi tamamen kapsamalıdır.
Örnek: 0-100 yaş grubunu alt kümelere kırar iken;
“50 yaşından küçükler” ile “50 yaş ve üzerinde olanlar” MECE’dir.
Ancak “50 yaşından küçükler” ile “40-70 yaş arasındakiler” MECE değildir.
Çünkü 40-50 yaş arası tekrar/eşleniktir. ( not ME, mutually exclusive)
Çünkü 70-100 yaş arası tüm olasılıkları kapsamamaktadır. ( not CE, collectively exhaustive)
Örnek 2: Tüm masrafları analiz ederken;
“sabit masraflar” ve “değişken masraflar” olarak MECE’ye uygun 2’ye bölebiliriz.
Bu 2 alt küme birbirini tekrar etmez, ikisi birlikte toplandığında bütünü oluşturur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *