Liderlikte Kendini Bilmek ve MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

Kişi, kendini bildiği ölçüde etrafında oluşturduğu etkiyi tahmin edebilir ve düşüncelerini, davranışlarını ve hatta karakterini buna göre şekillendirebilir.
Bunun birincil yolu ise kişinin kendini tanımasıdır.
İş hayatında hep söylendiği gibi, sektör ve departmandan bağımsız olarak, izlenmesi gereken her yönetimde "analiz-strateji-taktik-uygulama-değerlendirme" geldiği gibi; liderlerin de kendi gelişim yolculuklarına analizle başlamaları kaçınılmazdır.
MYER BRIGGS
Myers Briggs; Katherine Briggs ve kızı İsabel Briggs-Mayers tarafından 1943 yılında bulunan ve Carl Jung'ın etkisi ile İsabel'in kocası Clarence Myers'in katkıları ile ortaya çıkan bir karakter analizi testidir.
Dünyada etkinliği ve geçerliliği yıllardır kabul edilen Myers-Briggs her yıl yaklaşık 3,5 milyon yeni kullanıcı tarafından uygulanmaktadır.
Yetenekleri değil eğilimleri belirlediğinden, kişinin hayat ve kariyer yolculuğunda kendisini geliştirmesi gereken yönleri önüne sermede kabul edilen en etkin testlerin başında gelmektedir.
Sonuçlar 4 kriter'in 2'li seçenekleri halinde aşağıdaki gibi çıkmakta ve her biri için 'liderlik stili, problem çözme şekli, organizasyona katkı, öğrenme şekli, çizdiği genel imaj, zorluk yaşadığı konular, gelişim alanları' listelenmektedir.
Kriterler ve eğilimler aşağıdaki gibidir.
1-Enerji: E-I : Extraversion (Dışadönük) & Introversion (İçeDönük)
2-Bilgi: S-N : Sensing (5 duyu) & Intuition (6. His)
3-Karar: T-F : Thinking (Rasyonel,Mantıksal) & Feeling (Hissel, Duygusal)
4-Yaşam Şekli: J-P : Judging (Hesaplı,Planlı) & Perceiving ( Akışına bırakan, Özgür)
Myers Briggs testinin sonuçları güçlü ve gelişmeye açık yanlarınızı gösterdiği gibi, kişilik özelliklerinizin toplamının iş hayatındaki hangi rollere daha uygun olduğunda dair de ışık tutacaktır. Aşağıdaki resimlerde ortaya çıkan dört harfli kişilik seçeneklerinin kısaltmaları ve dominant özelliklerini bulabilirsiniz.
Bu testin sonuçlarına dair sorulan en yaygın sorulardan biri, yöneticilerin takımlarını oluştururken benzer karakterlerden mi yoksa farklı karakterlerden mi bir takım oluşturmalarının daha doğru olduğudur.
Öncelikle klişe olmakla birlikte verebileceğim ilk cevap, bu tip sorulara verebileceğim en ideal cevabın doğru-yanlıştan ziyade; ilgili kişiye "hizmet edip-etmediğidir".
Nitekim bir finans ya da muhasebe departmanında extravert ya da Feeling/Perceiving kişiliğindeki bir kişinin sürüden ayrılacağını kestirmek zor değildir. Bununla birlikte ilgili departmanda harmoniyi sağlamak ve sunumların yapılması için de bu tipte bir çalışan'ın ekibe güç katacağı yadsınamaz.
Özetle takımın sahip olması gereken özellikleri gözetilerek,
yöneticinin ters mbti sonuçlarına sahip birinin yönetebilme beceresi göz önüne alınarak oluşturulacak çeşitlilik, genel anlamda en ideal seçim olacaktır.
Bunun yanında yandaki resimde gösterildiği şekildeki olası karakter çatışmalarına da hazırlıklı olmak gerekir. Nitekim farklı mbti'ların aynı olayı çok farklı yorumlaması oldukça doğaldır.
En basit örneği vermek gerekirse; spontone ve planlanmamış bir tatil kimine heyecan ve keyif verirken, bir başkası için üstesinden gelinmesi gereken büyük bir zorluktur ve bu aslında mbti'in son harfindeki "judging x perceiving" farklılığından başka bir şey değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *