İşinde tatmin olup, bir şeyler ürettiğini düşünen herkes; yoğunluktan ve isinin zorluğundan bahseder. Sadece "commodity" olan hammadde satışı ile uğraştığımız basit gözüken durumlarda dahi, piyasadaki rekabet ve büyük satın alma yapan oyuncuların pazarlık güçleri, küçük teknik hataların yol açabileceği hat durmalarına dair riskler, işimizin zorluk seviyesini arttırır.

İşin zorluğunun yanında bazı işleri diğerlerinden ayıran “kompleksite” isimli bir kavramdan da bahsederiz zaman zaman.

Pratik tanımı ile kompleksite “Değer yaratmak üzere tatmin sağlanması gereken çoklu performans gereksinimleri” olarak tanımlanabilir.

Buradaki çoklu performans değerlerindeki zorluğu standart işlerimizden ayıran bir başka kriter ise, beklenti kriterlerinin aslında “karşıt” olmasıdır.

Karşıtlığa örnek olarak inovasyon, “daha önce denenmemiş bir çözüm” demek iken; verimlilik ise “ancak denenmiş, kanıtlanmış çözümlerin belirli bir süre deneyimlenerek iyileştirilmesi” ile ortaya çıkabilir. Oysa kompleksitede beklenti her ikisi için de geçerlidir.
•Düşük fiyat & kalite
•Hız & güvenilirlik
•Standardizasyon & müşteriye özel çözümler
•İnovasyon & verimlilik
•Global tutarlılık & lokal tepki verme kabiliyeti örnek olarak gösterilebilir.

Kompleksitenin ardında yatan ise; ticari bariyerlerin gelişimi ve hedef kitlenin çeşitliliğidir. Bayi kanalı ile son tüketiciye giden bir üründe kompleksitenin içeriğini oluşturan hedef kitleler, beklentileri ve davranış şablonları birbirinden tamamen farklı olan;

•çalışan,
•bayi,
•perakende noktası,
•bayi/perakende çalışanı,
•satın almayı gerçekleştiren kişi ve
•ürün/hizmet deneyimini yaşayan son tüketici olabilir.

Buradaki problemlerden bir digeri de organizasyonel karmaşıklık-sızlık’tır. Vaktinin 40%’ını rapor ve 30%’unu toplantılara harcayan yöneticiler bu ihityaçları belirlemek ve tepki vermek adına yavaş ve yetersiz kalabilmektedir.

Yven Morieux'a göre kompleksiteyi yönetmek için geçerli 6 kural;

1. Çalışanlarımızın ne yaptığını anlamak: Gerçek işleri ne? Organizasyon kutularının ötesine ve iş tanımının ötesinde ne yaptıklarını gerçekten anlamak

2. Departmanlar arası koordinasyonu sağlayan “entegrator”’leri güçlendirmek: Katmanları kaldırmalıyız, katmanlar arttıkça, insanlar aksiyondan o kadar uzaklaşır. Daha az kural, yaratıcılığı ve sinerjiyi arttırır.

3. Toplam gücümüzün miktarını artırmak: Bu sayede sağduyularını, akıllarını kullanmak için herkese yetki verebilesiniz.

4. Tepki verme frekansımızı yükseltmek: Bizi verimlilikten uzaklaştıran garantilerden kurtulun. İşbirliğini arttırın. Evdeki ikinci TV'yi kaldırın, karınızla işbirliğini zedeler. Fazla kaynaklar, değer yaratmazlar, sadece işlevsiz bir kendine yeterlilik sağlarlar.

5. Geleceğe dair projeksiyonlarımızı genişletmek: Bugünün kararları için, gelecekteki sonuçları etkileyecek geri bildirim döngüleri yaratın. İnsanların eylemlerinin sonuçlarını görmelerini sağlayın.Araç tasarım muhendisine, 3 sene sonra satış sonrasına geçeceğini söyleyin, -ki görsün gününü :)

6. İşbirliği yapanları ödüllendirmek: İşbirliği yapmayanları suçlayın."Suçlamalar hatalar için değildir, yardım etme ve isteme konusundaki beceriksizliğiniz içindir" (Lego Ceo, Jorgen Vig Knudstorp)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *