İnovasyon ve Yaratıcılık

"İnovasyon/Innovation" kelimesi latin kökenli olup, "yeni yapmak" anlamına gelen "innovare" den gelmektedir.
İnovasyon yeni bir şeyi tanıtmak & "bir şeyi ilk kez başlatmak" anlamındadır. Yaratıcılık & inovasyon aynı şeyler değildir.
İnovasyon, strateji & implamentasyon için disiplinli bir stratejiye ihtiyaç duyarken,
Yaratıcılık ise yeni şeyler hayal etmek & mevcut fikirleri kombine etmek ve yenilerini oluşturmaya yönelik bir yetenektir.
İnovasyon = (Fikir -Konsept - Buluş) x İmplementasyon x Başarı
Yaratıcılık'ın wesbster's 'daki tanımı:
"Yaratıcılık yaratım gücü ya da yeteneği ile tanımlanmış, bunu var edebilen, yeni bir forma sokabilen, hayal gücü ile üretebilen, yeni bir şey oluşturabilmektir."
"Yaratcılık herkes ile aynı şeye bakıp, farklı bir şey görebilmektir."
Yaratıcılık = Birşeyi icat etme/yaratma yeteneği/kalifikasyonu
- Ampülü Kim icat etti?
- Hayır, Thomas Edison değildi.
İlk ampül; Joseph Swan 1878'de patentini almadan 50 yıl önce, 1809 yılında Humphrey Davy tarafından icat edilmiştir. Edison, 1879 patent almış ancak US Patent ofisi 1883'te Swan'inkini geçersiz kılmıştır. Düzenleme ile Swan, Edison'a ortak olmuştur.
Bu inovasyon kim tarafından gerçekleştirilmiştir?
Yaratıcılık, inovasyonu başarı ile tamamlamak için yeterli midir?
İhtiyacı belirleyip, ürünü bulan mı? Yoksa geliştirip, tüketici alışkanlıklarını izleyip, doğru iş modeli ile sunan mı?
Bakıldığında inovasyon sadece laboratuvar ortamında yapıldığında, gerçek etkisini sunamıyor.
Dolayısıyla farklı alanlarda etkimeli, farklı çeşitleri olmalı.
Peki nedir bu şekiller?
10 farklı inovasyon tipi olduğu varsayılır, basitleştirme anlamında örnekleri aşağıdaki şekildedir.
Yukarıda görüldüğü gibi 4 ana grupta toplanabilen inovasyonun sağladığı faydaları aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.
1 - Finans-İş Modeli: Firmanın para kazanma şekli
2 -...........-Networking: Diğer firmalarla ortak nasıl kazanç sağlanabilir?
3 - Süreç-Geliştirme: Firmanın ana süreçlerini ve işlerini nasıl desteklenebilir?
4-..........-Ana Süreçler: Ana aktivitelere nasıl değer katılır?
5-Sunum-Ürün Performansı: Ana ürün/hizmetlerin dizayn ve ulaşımı
6-............-Ürün Sistemi: Sunulan hizmet/ürünleri bağlayarak zenginleştirmek
7-............-Servis: Sunulan ürün/hizmet ile tüketiciye değer sunmak
8-Temas-Kanal: Pazara ürün/hizmeti nasıl ulaştırıyoruz?
9-...............-Marka: Nasıl farklılaşıyoruz?
10-............Müşteri Deneyimi: Müşteri deneyimine nasıl duygu katıyoruz?
Geçtiğimiz 10 yılda açık ara en çok çaba sarfedilen ve kaynak harcanan inovasyon 5 numaralı ürün performansı olmasına karşın, en çok kazandıranlar Finans ve Temas ile ilgili olanlar olmuştur. (Kaynak:Doblin.Chicago)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *