Ceşitlendirme Stratejisi : Finansal, Operasyonel ve Stratejik

Ansoff’un Ürün/Pazar matrisine göre; çeşitlendirme stratejisi (diversification strategy) 4 temel büyüme stratejisinden birisi ve en risklisidir. Riske dair temel konu “belirsizliğin yüksekliğidir”.

Çeşitlendirme stratejisi; önemli ölçüde farklı beceri, teknoloji ve bilgi içeren yeni bir ürün veya ürün serisine, yeni hizmetlere veya yeni pazarlara girilmesine dair kurumsal bir stratejidir.

Bu kapsamda değerlendirildiğinde, bir iş birimi stratejisinden çok, kurumsal bir stratejidir.

Kurumsal strateji, iş birimlerinin herbirinde endüstriler arası ve ötesi nasıl rekabet ettiğimizi gösterir. Bu manada bakıldığında iş birimi stratejilerinin genişletilmiş halidir.

Çeşitlendirme stratejisi; vestel’den ziyade zorlu grubunun ya da 3M bant iş biriminden ziyade 3M’in ana stratejisi olabilir. Örnek vermek gerekirse; Zorlu’nun sadece Vestel ile beyaz eşyada bulunmak yerine enerji ve gayrimenkul alanında faaliyet göstermesi bir çatı stratejisi olan çeşitlendirme stratejisinin ürünüdür.

Aynı şekilde 3M’in bant’ın yanında iş güvenliği alanına girmesi, filtrasyon ile ilgili firma satın alması yaparak ürün ve pazarını geliştirmesi de yine çeşitlendirme stratejisine dair başarılı örneklerdendir.

Benzer şekilde 100 yılın üzerinde faaliyet gösteren GE’nin ampül’den, çamaşır makinesine; lokomotiften rüzgar türbinlerine kadar geniş bir yelpazede sürdürdüğü operasyonları da çeşitlendirme stratejisinin ürünüdür. Bu gibi yapılar; yeni şirketler satın almakta, yenilerini geliştirmekte, eskilerini satmakta ve günün sonunda halen faaliyetlerini benzer güçte ve çeşitlilkte devam etmektedirler.

Çeşitlendirme stratejisinin uygulandığı şirketler de 4 kapsamda değerlendirilebilir.

1-Düşük Çeşitlendirme, Tek İş Kolu: Google’ın işinin yüksek ağırlığı Arama hizmeti ve bununla ilişkili reklamlardan gelirken, yine Coca Cola’nın da tek ana iş kolu cola ve içecek işidir.

2-Düşük Çeşitlendirme, Dominant İş Kolu: Pepsi ise farklı olarak içeceğin yanında Frito Lay & Quaker Foods ile yiyecek iş kolunada faaliyet göstermektedir. Ancak dominant işi halen içecektir. 3- Yüksek Çeşitlendirme, İlgili İş Kolları: Disney’in tema parkları, film endüstrisindeki operasyonları ve karakterleri ile ilgili merchandise işleri birbiri ile sinerjiye sahip ilişkili konulardır.

4-Yüksek Çeşitlendirme, İlgisiz İş Kolları: General Elektrik örneğinde olduğu gibi holding birbiri ile sinerjisi net olmayan iş kollarını barındırmaktadır. Özellikle 1970’lerde bu tip yapılar oldukça popülerdir.

Kaynakça: *https://en.wikipedia.org/wiki/Diversification_(marketing_strategy), Virgina University Advanced Business Strategy *https://www.researchgate.net/figure/b-Extended-Ansoff-matrix-The-fourth-activity-is-related-to-planning-of-new-business_fig2_334965141,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *