İşimizin durumunu gözlemlemek, takip etmek ve denetlenebilir hale getirmek için gerekli 3 temel finansal tablo bulunmaktadır.

Bunlar; bilanço, gelir tablosu ve nakit akışıdır.

  • Bilanço; şirketin belirli bir zamandaki mali durumunun anlık görüntüsünü temsil eder. Şirketin varlık, yükümlülük ve sermayesini gösterir. Bilanço, bir şirketin finansal gücünü belirleyen önemli bir bileşendir.
  • Gelir tablosu; bir şirketin belirli bir dönemdeki işlemlerini içerir. Gelir tablosu mali yılın başında sıfır bakiyeden başlar ve yıl boyunca gelir & giderleri etkileyen tüm işlemleri kayıt altına alır. Herhangi bir dönemin sonunda, elde edilen gelir, yapılan masraflar ile amortisman, faiz ve vergi sonrasında kalan net geliri gösterir.  Şirketin karlılığının göstergesidir.
  • Nakit akışı; bir şirketin banka dökümü gibidir. Şirketin gerçekleştirdiği nakit giriş ve çıkışların gösterir. Banka dökümünden farklı olarak bunu 3 farklı başlık altında; operasyon, yatırım ve finansman olarak yapar. Gelir tablosu ile birlikte değerlendirildiğinde, elde edilen gelirin tahsil edilip edilemediğinin göstergesidir.

Yukarıdaki 3 temel tabloya ek bilgi olarak;

  • Karlı olmalarına karşın bazı Kobi, start up ya da kurumsal olmayan işletmelerin başarısız olmalarındaki temel sebebin özellikle nakit akışı yönetimi yapılmaması olduğu rahatlıkla söylenebilir. Karlı gözüken bir işletme tahsilatlarını doğru yapmadığı noktada, nakit girişi olmadığından çıkışını da yapamayacaktır.
  • Bir diğer uyarı ise gelir tablosu ve bilanço ilişkisine dair verilebilir. Burada da işletme ayrılan karşılık ya da amortismanda süreleri değiştirerek şirketi karlı gösterebilir ancak aslında şirket zayıf bilançosu sebebi ile başarılı değildir.

Bu gibi örnekler sebebi ile şirketler değerlendirilir iken, 3 temel finansal tablonun tümüne bakılmalı ve veriler operasyonel veriler ile desteklenmelidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *