21/02/2020

Dinamik Strateji: Rekabetçi Yaşam Döngüsü Analizi

[…]
01/10/2019

Hipotez Ağacı ve MECE Analizi

Karşımıza çıkan konuları değerlendirirken, bütünü görebilmek için onu oluşturan parçalara hakim olmamız bize büyük kolaylık sağlar.
16/09/2018

Müzakere Teknikleri & Batna Analizi

Davranışsal ekonomi, hem iş hem de iş dışı yaşantımızda matematiksel olarak açıklayamadığımız, ama genel toplum davranış eğilimlerine baktığımızda anlamlı bulduğumuz birçok davranışımızı açıklar.
04/09/2015

Durumsal Liderlik – Situational Leadership

Görev aldığımız projelerde, yönettiğimiz ekiplerde, ilişkilerimizde bilerek ya da bilmeyerek farklı zamanlarda farklı tarzlar sergileriz. Karşımızdaki kişi, ekip ya da duruma göre ilerlenmesi gereken konuya dair müdahalemiz izleyici ya da anlatıcı olarak tanımlanabilir.
20/06/2015

Liderlikte Kendini Bilmek ve MBTI (Myers Briggs Type Indicator)

Kişi, kendini bildiği ölçüde etrafında oluşturduğu etkiyi tahmin edebilir ve düşüncelerini, davranışlarını ve hatta karakterini buna göre şekillendirebilir. Bunun birincil yolu ise kişinin kendini tanımasıdır.
04/02/2014

Strateji, Taktik, Uygulama

Sözlük anlamlarını birçok yerde bulabileceğiniz bu terimler ile ilgili yazıdaki örneklerde daha net bir görüşe sahip olabileceksiniz.